Convocatòria 2023 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització dels sistemes de gestió del padró municipal de les entitats locals

Igual que en 2021, 2022 i 2023, en esta segona convocatòria de 2023, el repartiment de fons a EELL s'ha articulat a través d'una convocatòria de subvencions (no competitives) que, gestionada en estreta col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística en raó del seu àmbit material, té com a objectiu la transformació digital i modernització dels sistemes de gestió del padró municipal de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (*PRTR).

En este sentit, la convocatòria, per un import total de 64,12 milions d'euros, s'ha dirigit a les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, cabildos, consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials (sent els destinataris els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants), així com a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

Addicionalment, les entitats beneficiàries de les ajudes oferiran adherir-se a la resta de municipis del seu àmbit provincial amb l'objectiu d'una gestió més eficient dels servicis que permeta garantir una prestació homogènia dels mateixos.