Convocatòria 2023

Igual que en 2021 i 2022, en esta primera convocatòria de 2023, el repartiment de fons a EELL s'ha articulat a través d'una convocatòria de subvencions (no competitives) que, gestionada en estreta col·laboració amb el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en raó del seu àmbit material, té com a objectiu la modernització i transformació digital, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (*PRTR).

En este sentit, la convocatòria, per un import total de 8 milions d'euros, s'ha dirigit als cabildos insulars canaris i els consells insulars de les Illes Balears. En el seu disseny s'ha tingut en compte el criteri de les EELL, traslladat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Comissió Nacional d'Administració Local.