Convocatòria 2021

En 2021 el repartiment de fons a EELL s'ha articulat a través d'una convocatòria de subvencions (no competitives) gestionada en estreta col·laboració amb el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en raó del seu àmbit material, la modernització i transformació digital.

Esta primera convocatòria, per un import total de 92,77 milions d'euros s'ha dirigit a municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província. En el seu disseny s'ha tingut en compte el criteri de les EELL, traslladat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Comissió Nacional d'Administració Local.