2021eko deialdia

2021ean, Toki Erakundeei funtsak banatzeko, diru-laguntzen deialdi bat egin da (ez lehiakorrak), Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioarekin lankidetza estuan kudeatuta, eremu materiala, modernizazioa eta eraldaketa digitala kontuan hartuta.

Lehenengo deialdi hau, 92,77 milioi eurokoa, 50.000 biztanletik gorako udalerrietara eta probintziako hiriburuetara bideratu da. Horien diseinuan kontuan hartu da Toki Erakundeen irizpidea, Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioaren eta Toki Administrazioko Batzorde Nazionalaren bitartez emanda.