Berreskuratze-plana

Berreskuratze-plana, eraldatu eta Erresilientzia

Europako Kontseiluak 2020an onartu zuen NextGenerationEU programa sortzea, COVID-19aren pandemiak eragindako krisi sozial eta ekonomikoari modu bateratu eta koordinatuan erantzuteko eta eragindako kalteak konpontzen laguntzeko.

Programa horren esparruan sortzen da Berreskuratze eta Erresilientziako Europako Mekanismoa (MRR). Mekanismo horrek, Kohesio eta Europako Lurraldeetarako Berreskuratzeko Laguntzarekin (REACT-EB) zein 2021-2027 Urte Anitzeko Finantza Esparruan aurreikusitako gainerako tresnekin batera, erreformak eta inbertsioak bultzatuko ditu Europako mailako lehentasunezko eremuetan.

Mekanismo horri heldu ahal izateko eta 140.000 milioi euroak eskuratu ahal izateko, Espainiak banaketa-adierazleen arabera jaso litzakeen 69.500 milioi euro inguru itzulgarriak ez diren transferentzietan eta 70.000 milioi euro arte maileguetan, Berreskuratze-, Eraldatze- eta Erresilientzia-plana, “Espainia Puede Plana”, aurkeztu zitzaion Batzordeari, Ministroen Kontseiluak onartu ondoren.

Plana zeharkako 4 ardatzen inguruan egituratzen da: trantsizio ekologikoa, eraldaketa digitala, genero-berdintasuna eta gizarte- eta lurralde-kohesioa. Palankako 10 politikatan oinarrituta dago. Politika horiek, aldi berean, 30 osagai dituzte, 212 neurri biltzen dituzte, horietatik 110 inbertsioak eta 102 erreformak direnak.

Planak proposatzen duen laugarren politika palankan, Administrazio bat XXI. menderako, eta, zehazki, 11. osagaian, administrazio publikoak digitalizatzera eta modernizatzera, trantsizio energetikora eta administrazio-gaitasunak indartzera bideratutako erreforma eta inbertsio multzo baten bidez politika hori garatzen dituena, Lurralde Politikako Ministerioaren (MPT) parte-hartzea kokatzen da, bereziki Administrazioaren erreformari dagokionez.

Lurralde Politikako Ministerioak hainbat erreforma eta inbertsio egingo ditu Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Ministerioaren, autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen Administrazioa Modernizatzeko eta Digitalizatzeko Erreformari (1. Erreforma, R1) eta Eraldaketa Digital eta Modernizazioari (3. Inbertsioa, I3) lotuta.

Aldi berean, Trantsizio Ekologikoaren eta Erronka Demografikoaren Ministerioarekin lortutako akordioaren ondoren, Lurralde Politikako Ministerioak hainbat jarduketa egingo ditu Estatuko Administrazio Orokorrak lurraldean dituen eraikinen energia-berrikuntzarako (Gobernuaren ordezkaritzetan eta ordezkariordetzetan), Estatuko Administrazio Orokorreko Trantsizio Energetikoaren Planaren esparruan (4. inbertsioa, I4).

Neurri horiek Europar Batasunak Espainiari, MRRren funtsen onuradun den aldetik, bere finantza-interesak babesteari dagokionez ezarritako betebeharrak betez ezarriko dira, bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeari, hautemateari eta zuzentzeari dagokionez.

Administrazioa digitalizatzeko erreforma

Toki-erakundeen eraldaketa digitala eta modernizazioa

Lurraldeko Estatuko Administrazio Orokorreko Trantsizio Energetikoaren Plana

Lehenengo Esperientzia Programa administrazio publikoetan

Araudia eta gidak

Iruzurra prebenitzea, antzematea eta zuzentzea