Administrazioa digitalizatzeko erreforma

1. erreforman aurreikusitako neurrien artean, Lurralde Politikako Ministerioari dagokio lurraldeen arteko lankidetzarekin zerikusia dutenak gauzatzea, zehazki:

·   Eskualdeen arteko lankidetza indartzea eraberritzearen bidez 40/2015 legea.

·   Txikiko Udalerrien eta Despopulatzeko Arriskuan dauden Udalerrien Oinarrizko Estatutuaren Legea onartuta.

Erreforma horiekin, Kontseiluaren Betearazpen Akordioan eta 145 eta 147 mugarriei dagokienez adostu diren xedapen operatiboetan Europako Batzordearekin hartutako konpromisoak beteko dira.