Convocatoria 2021

En 2021 a repartición de fondos a EELL articulouse a través dunha convocatoria de subvencións (non competitivas) xestionada en estreita colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital en razón do seu ámbito material, a modernización e transformación dixital.

Esta primeira convocatoria, por un importe total de 92,77 millóns de euros dirixiuse a municipios de máis de 50.000 habitantes e capitais de provincia. No seu deseño tívose en conta o criterio das EELL, trasladado a través da Federación Española de Municipios e Provincias e da Comisión Nacional de Administración Local.