Plan de Transición Enerxética na Administración Xeral do Estado no Territorio

O Ministerio de Política Territorial (MPT) asinou co Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITERD) un acordo interdepartamental para o desenvolvemento de actuacións conxuntas do plan de transición enerxética na Administración Xeral do Estado no Territorio (en Delegacións e Subdelegacións do Goberno) no marco do investimento 4 do compoñente 11 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (*PRTR).

O acordo busca reducir paulatinamente a demanda enerxética das infraestruturas e edificios das Delegacións e Subdelegacións do Goberno, cuxa xestión corresponde ao MPT, fomentar a rehabilitación enerxética dos edificios e a mellora da eficiencia enerxética das infraestruturas consumidoras de enerxía.

Para iso, o Ministerio de Política Territorial levará a cabo unha serie de actuacións en edificios públicos das Delegacións e Subdelegacións do Goberno de distintos municipios por importe de 9.414.668,41  millóns de euros. Estas actuacións permitirán a renovación enerxética dun total de 18.049,92 m2 cunha redución do consumo de enerxía de polo menos o 30% en todos os casos, xunto coa mellora polo menos nunha letra a efectos do correspondente certificado de eficiencia enerxética,  contribuíndo así ao cumprimento dos obxectivos asumidos no marco do investimento 4 do compoñente 11 do PRTR.

Rehabilitaranse edificios das delegacións de goberno en Castela-A Mancha, Baleares e Cantabria e as subdelegacións en Huelva, Guadalaxara, Cidade Real e Lleida. Así, acometeranse proxectos como a Rehabilitación integral do Edificio de Servizos Múltiples da Delegación de Goberno en Illas Baleares, incluíndo a renovación de carpintarías, climatización, ventilación e luminarias ou a Rehabilitación integral do edificio da Delegación do Goberno en Castela-A Mancha, respectando as fachadas.