Convocatoria 2022 para as entidades locais, que non presentasen proxectos por importe máximo asignado mediante a Orde TER/1204/2021

Do mesmo xeito que en 2021, nesta segunda convocatoria de 2022 a repartición de fondos a EELL articulouse a través dunha convocatoria de subvencións (non competitivas) que xestionada en estreita colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital en razón do seu ámbito material, ten como obxectivo a modernización e transformación dixital, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR). Neste sentido, a convocatoria, por un importe total de 3.336.235,08 de euros, dirixiuse aos concellos dos municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, así como os de poboación inferior que teñan a consideración de capital de provincia, que non presentasen proxectos polo importe máximo asignado mediante a Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, nos termos previstos na mesma. No seu deseño tívose en conta o criterio das EELL, trasladado a través da Federación Española de Municipios e Provincias e da Comisión Nacional de Administración Local