Convocatòria 2022 per a les entitats locals, que no hagen presentat projectes per import màxim assignat mitjançant l'Orde TER/1204/2021

Igual que en 2021, en esta segona convocatòria de 2022 el repartiment de fons a EELL s'ha articulat a través d'una convocatòria de subvencions (no competitives) que gestionada en estreta col·laboració amb el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en raó del seu àmbit material, té com a objectiu la modernització i transformació digital, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). En este sentit, la convocatòria, per un import total de 3.336.235,08 d'euros, s'ha dirigit als ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguen la consideració de capital de província, que no hagen presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant l'Orde TER/1204/2021, de 3 de novembre, en els termes previstos en la mateixa. En el seu disseny s'ha tingut en compte el criteri de les EELL, traslladat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Comissió Nacional d'Administració Local