Convocatòria 2022

Igual que en 2021, en esta primera convocatòria de 2022 el repartiment de fons a EELL s'ha articulat a través d'una convocatòria de subvencions (no competitives) que gestionada en estreta col·laboració amb el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en raó del seu àmbit material, té com a objectiu la modernització i transformació digital, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En este sentit, la convocatòria, per un import total de 154,51 milions d'euros, s'ha dirigit a municipis amb una població inferior a 50.000 habitants (a excepció dels municipis que siguen capitals de província), a les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, cabildos, consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials (sent els destinataris els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants), així com a les Ciutats de Ceuta i Melilla. En el seu disseny s'ha tingut en compte el criteri de les EELL, traslladat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Comissió Nacional d'Administració Local