Ajudes a EELL per a la seua transformació digital i modernització (PRTR)

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del component 11, inversió 3, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El component 11 del PRTR aborda la reforma i modernització de l'administració pública, amb la finalitat d'adaptar-la als reptes de la societat contemporània. S'estructura en un conjunt de 5 reformes i 5 inversions. La inversió 3 del component 11 està dirigida a la transformació digital i modernització de les diferents administracions públiques.

Convocatòria 2021

Convocatòria 2022 per a les entitats locals, que no hagen presentat projectes per import màxim assignat mitjançant l'Orde TER/1204/2021

Convocatòria 2022

Convocatòria 2023

Convocatòria 2023 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització dels sistemes de gestió del padró municipal de les entitats locals