Transformación Dixital e Modernización dos Entes Locais

O Investimento 3 impulsará a transformación dixital e a modernización das entidades locais (EELL), destinada a mellorar tanto os procesos e procedementos administrativos como as competencias dixitais e os recursos dispoñibles, para mellorar a atención á cidadanía e contribuír activamente ao éxito das políticas públicas destinadas ás grandes transformacións de España. Está previsto que as Entidades locais reciban un total de 391,4 millóns de euros, cuxo repartición levará a cabo ao longo dos exercicios orzamentarios 2021, 2022 e 2023.

Ademais, dentro do Investimento 3 tamén se financiarán proxectos de dixitalización que executará directamente o MPT e que contribuirán á modernización e mellora das ferramentas de cooperación territorial, entre os que destacan a creación dunha plataforma dixital de colaboración entre as Administracións Públicas, ou a mellora do sistema de xestión de axudas ante catástrofes.

Coa execución destes proxectos contribuirase  ao cumprimento dos compromisos adquiridos coa Comisión Europea no Acordo de Execución do Consello e nas Disposicións Operativas que foron acordadas no relativo aos fitos 167 a 169.

Convocatorias de Axudas a EELL para a súa transformación dixital e modernización