Transformació Digital i Modernització dels Ens Locals

La Inversió 3 impulsarà la transformació digital i la modernització de les entitats locals (EELL), destinada a millorar tant els processos i procediments administratius com les competències digitals i els recursos disponibles, per millorar l'atenció a la ciutadania i contribuir activament a l'èxit de les polítiques públiques destinades a les grans transformacions d'Espanya. Està previst que les Entitats Locals rebin un total de 391,4 milions d'euros, el repartiment dels quals es durà a terme al llarg dels exercicis pressupostaris 2021, 2022 i 2023.

A més, dins de la Inversió 3 també es finançaran projectes de digitalització que executarà directament el MPT i que contribuiran a la modernització i millora de les eines de cooperació territorial, entre els quals destaquen la creació d'una plataforma digital de col·laboració entre les Administracions Públiques, o la millora del sistema de gestió d'ajudes davant catàstrofes.

Amb l'execució d'aquests projectes es contribuirà  al compliment dels compromisos adquirits amb la Comissió Europea en l'Acord d'Execució del Consell i en les Disposicions Operatives que han estat acordades quant a les fites 167 a 169.

Convocatòries d'Ajudes a EELL per a la seva transformació digital i modernització