Programa Primera Experiència Professional en les Administracions Públiques

El Ministeri de Política Territorial participa a través de les 19 Delegacions del Govern al Programa Primera Experiència Professional en les Administracions Públiques. 

El Programa s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, més concretament en la política palanca VIII «Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació», Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, *resiliente i inclusiu», liderat pel Ministeri de Treball i Economia Social.

La participació del MPT es materialitza a través de les subvencions concedides a les Delegacions del Govern en el marc de l'Ordre *TES/1152/2021, de 24 d'octubre, del Ministeri de Treball i Economia Social, destinades al finançament del «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques», amb càrrec a pressupost del SEPE en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (programa 240 A).

Aquestes subvencions permeten oferir una primera experiència laboral en les Delegacions del Govern a persones joves aturades que hagin completat la seva educació formal a fi de que adquireixin competències “*soft” així com habilitats/habilitats socials i professionals en àmbits tals com la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social i el desenvolupament local rural

Per al conjunt de Delegacions del Govern s'han ofert un total de 244 contractes formatius[1] a fi d'adquirir una experiència professional en una sèrie de projectes dissenyats per les pròpies Delegacions per, dins dels objectius ressenyats, atendre a les seves particularitats. Els projectes aborden matèries com a tractament documental i conservació de documents; igualtat; modernització del llenguatge jurídic; o l'assessorament de Fons *Next *Generation, entre uns altres.

En total es duen a terme 71 projectes; d'aquests, 38 mereixen una atenció especial en englobar-se dins de dos programes estratègics per al MPT: el programa de modernització de la comunicació ciutadana i el programa de difusió rural de l'electrònica. Aquests projectes, que es desenvolupen en totes i cadascuna de les Delegacions del Govern, es configuren com a eines fonamentals per apropar l'Administració General de l'Estat als ciutadans de tot el territori nacional”.

 

-----------------------------

[1] article 11.3 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.