Secretaría Xeral Técnica

A Secretaría Xeral Técnica estrutúrase nas seguintes subdireccións xerais:

  • A Vicesecretaría Xeral Técnica
  • A Subdirección Xeral de Informes sobre Asuntos de Política Territorial e Función Pública
  • A Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación