Secretaria Xeral Técnica

MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Nada en 1972.

Funcións

Corresponden á Secretaria Xeral Técnica, baixo a inmediata dependencia do Subsecretario, as competencias sobre servizos comúns que se establezan no Real Decreto de estrutura do Departamento e, en todo caso, as relativas a produción normativa, asistencia xurídica e publicacións, segundo o previsto no artigo 65 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Formación Académica

Licenciada en Dereito pola Universidade de Murcia (1995).

Experto Universitario en Planificación e Xestión de Proxectos de Cooperación para o Desenvolvemento nos ámbitos da Educación, a Ciencia e a Cultura (UNED-OEI 2004).

Funcionario do Corpo Superior de Administradores Civís do Estado desde 2002.

Experiencia profesional

Secretaria Xeral Técnica do Ministerio de Política Territorial desde setembro de 2021.

Desde o ano 2013 desempeñou o posto de subdirectora xeral de Informes e Desenvolvemento Normativo na Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Así mesmo, no ano 2012 foi vogal asesor na Unidade de Apoio desta Secretaría Xeral Técnica. Anteriormente (2008-2011), foi dentro da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, vocal asesor na Subdirección Xeral de Lexislación e Política Financeira e na Subdirección Xeral de Medidas Económicas Extraordinarias. Tamén foi vogal asesor (2006-2008) no Gabinete técnico da Subsecretaría do Interior, e desempeñou (2002-2006) postos con distinta responsabilidade no Ministerio de Economía e Facenda na Subdirección Xeral de Xestión de Cobros e Pagos do Estado, no Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na Subdirección Xeral de Cooperación Internacional e no Ministerio de Xustiza na Subdirección Xeral de Asuntos de Xustiza na Unión Europea e Organismos Internacionais.

Foi coordinadora e docente da materia de técnica normativa e mellora regulatoria do Máster en Administración Civil do Estado (INAP-UIMP) e participou en publicacións da Revista Iberoamericana de Mercados de Valores e no Boletín da Comisión Nacional do Mercado de Valores.