Listaxe de premiados

Os premios foron entregados nun acto solemne presidido polo delegado do Goberno, Javier Losada, na sede da Delegación, na Coruña. O acto tivo lugar o 23 de novembro de 2018.

 

Premios *Meninas na provincia da Coruña

Concedidos á casa de acollida a mulleres (*CAM) en situación de violencia de Ferrol e ao maxistrado titular do xulgado de violencia sobre a muller da Coruña, Miguel Filgueira Bouza.

O centro de Ferrol, en funcionamento desde 1986, ten quince prazas e funciona durante as vinte e catro horas todos os días do ano. Proporciona un espazo de acollida e de atención especializada no ámbito da violencia de xénero, onde facilita apoio, información e asesoramento en materia social, xurídica e psicolóxica, implicando ás mulleres na construción do seu proxecto de vida.

O maxistrado Filgueira Bouza asumiu competencias fronte á violencia de xénero en 2005 e é titular do xulgado específico desde a súa creación, en 2007. Co premio recoñécese a súa profesionalidade, dedicación, calidade humana, proximidade e permanente colaboración con todas as institucións implicadas na loita contra a violencia.

Premio *Meninas na provincia de Lugo

Concedido á asociación Se *hai *saída. Creada por mulleres vítimas de violencia de xénero, ofrece asesoramento xurídico gratuíto, acompañamento ás vítimas, charlas e xornadas. A Delegación do Goberno recoñece o seu traballo no ámbito da loita,  participación e reivindicación social das mulleres promovendo a igualdade real e efectiva.

Premio *Meninas na provincia de Ourense

Concedido a a Fundación Solidariedade *Amaranta, que xestiona a casa de acollida do Concello da capital –a única que hai na provincia— e proporciona recursos de asistencia e aloxamento ás vítimas de trata. Destaca pola súa loita contra a vulnerabilidade e a discriminación, á vez que facilita ferramentas para a liberación das mulleres.

Premio *Meninas na provincia de Pontevedra

Concedido á asociación *Faraxa, de Vigo, pola súa acción social e independente especializada no traballo con persoas vítimas de trata sexual. Desenvolve actuacións a través dunha unidade móbil, un centro de día e diferentes actividades de formación como charlas e talleres de sensibilización e prevención.