Pedro Branco celebra a consolidación de Galicia como terceira comunidade máis segura de España

Pedro Branco celebra a consolidación de Galicia como terceira comunidade máis segura de España

01/12/2023

A taxa de criminalidade do terceiro trimestre deste ano sitúase 16 puntos por baixo da taxa nacional, un 32% inferior

Traslada o agradecemento ao persoal dos Corpos e Forzas de Seguridade destinados na Comunidade que conseguen manter a mellor taxa de esclarecemento de delitos do últimos cinco anos

Lembra que Galicia alcanzou este ano o número máis alto de efectivos de Policía Nacional e Garda Civil da historia


El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado hoy que Galicia continúe este tercer trimestre de 2023 entre las tres comunidades más seguras de España, según indican los datos del Balance de Criminalidad que ha hecho públicos hoy el Ministerio del Interior. La estadística oficial confirma que Galicia mantiene el tercer puesto en el cómputo nacional y  la mejor posición desde que se computan las actuales series estadísticas.

Os datos do Ministerio recollen que o índice de criminalidade do terceiro trimestre do ano foi de 32,6 infraccións penais por cada 1.000 habitantes, 0,6 puntos inferior que a das mesmas datas do ano pasado. Con respecto a taxa nacional (50,8), Galicia está máis de 16 puntos por baixo, o que significa un 32% inferior. Canto á cifra total de infraccións penais en Galicia, o descenso foi dun 2%, rexistrándose entre xaneiro e setembro deste ano 71.480 infraccións penais, que supoñen 1.623 menos que no mesmo período do ano 2022.

O delegado puxo por detrás destas cifras o traballo das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, que recoñeceu novamente. Neste trimestre, conseguiron manter a mellor taxa de esclarecementos de delitos do últimos cinco anos. O delegado destacou as cifras alcanzadas nos delitos contra a liberdade sexual, que alcanzou unha taxa de esclarecemento superior ao 85%.

No que respecta á tipoloxía de delitos, descenden nun 10% as estafas informáticas e un 6% os delitos contra o patrimonio. Pola contra, soben un 8% os delitos contra as persoas e un 17% os delitos contra a liberdade sexual.

Efectivos policiais

El delegado recordó que Galicia cuenta actualmente con casi 9.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, la mayor cifra de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la historia. Se trata de una cifra superior a la registrada la finales de 2011, fecha que hasta ahora marcaba el máximo de efectivos policiales en la Comunidad. Desde ese año, el personal de Policía Nacional y de Guardia Civil experimentó un acusado proceso de reducción que llevó la que, en diciembre de 2017, ambos cuerpos sumaran 8.214 efectivos en la Comunidad. Las cifras de ahora son casi un 7% superiores a la de hace siete años.

Datos por provincias

Con respecto á mesma data do ano pasado, a provincia da Coruña rexistrou un descenso do 4,5% na súa taxa de criminalidade e computa 36,4 infraccións penais por cada 1.000 habitantes. Tamén descende un 5,1% este índice en Pontevedra, onde a taxa de criminalidade queda neste terceiro trimestre en 34,8 delitos por cada 1.000 habitantes.

Pola contra, rexístranse lixeiros aumentos nas provincias de Lugo e de Ourense, dentro de que estas provincias rexistran os mellores índices de seguridade de Galicia. No caso de Ourense, a taxa de criminalidade aumenta un 0,3% e alcanza 30,9 infraccións penais por cada 1.000 habitantes. En Lugo o aumento é dun 3,5% ata 26,3 infraccións penais por cada 1.000 habitantes. En todo caso, Lugo segue sendo a provincia galega coa mellor taxa *delincuencial.

El informe completo con los datos por provincias, por ciudades de más de 10.000 habitantes y municipios de más de 20.000 habitantes puede consultarse en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior en: https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/