María Rivas señala que los entornos digitales están convirtiéndose en espacios poco seguros para las mujeres, especialmente las chicas

María Rivas señala que los entornos digitales están convirtiéndose en espacios poco seguros para las mujeres, especialmente las chicas

25/04/2024

A xornada, organizada pola Unidade contra a violencia sobre as mulleres da Delegación do Goberno, contou con 80 participantes.

Subliña que a violencia de xénero dixital utiliza novos medios pero seguindo patróns ben antigos: acosar, humillar, controlar, *coaccionar


A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, inaugurou esta mañá na Facultade de Dereito da *UDC únaa xornada sobre “*Visibilización, prevención e sanción da violencia de xénero dixital”,  na que subliñou que “as plataformas dixitais, as redes sociais, están a se converter en espazos pouco seguros para as mulleres, especialmente para as máis novas onde se atopan con mensaxes e actitudes cuxa única finalidade é menoscabar a súa integridade e benestar” exercendo contra elas múltiples tipos de violencia.

A subdelegada, incidiu en que esta violencia de xénero dixital non se limita a un ámbito específico, senón que se manifesta en múltiples contextos, incluíndo as relacións de parella, o ámbito laboral, a contorna educativa e as redes sociais.
Rivas subliñou ademais que “as vítimas teñen que enfrontar estas múltiples formas de discriminación e violencia, debido á súa condición de mulleres e a outras características que as colocan nunha situación de maior vulnerabilidade na contorna dixital”.

Ao longo da súa intervención puxo de manifesto que nun mundo cada vez máis interconectado e dixitalizado, aparecen novas formas de violencia contra as mulleres e as nenas, violencias en rede  que utilizan os medios dixitais, plataformas e redes sociais para estenderse e crear novos modelos, pero seguindo patróns ben antigos: acosar, humillar, *coaccionar, controlar, *infundir medo.

Os datos indican que o máis denunciado é o *ciberacoso, seguido do control das comunicacións por parte da parella, o control do uso das redes sociais incluído a esixencia de revelación de contrasinais, seguido polo *sexting (envío de imaxes de contido sexual non solicitadas) ou a *sextorsión (esixencia de imaxes de índole sexual baixo ameaza, coacción ou extorsión. Os medios utilizados para exercer esta violencia de xénero dixital foron en primeiro lugar o *WhastApp, seguido de Instagram, correo electrónico e *Facebook.

Por todo o es, a subdelegada do Goberno, interpela a todas as institucións e á cidadanía en xeral a tomar conciencia, a traballar por *visibilizar esta violencia,  articulando de maneira conxunta e coordinada todos os mecanismos ao noso alcance para apoiar e protexer ás vítimas. 

Os *relatorios correron a cargo de Ana Á Catoira, Decana da Facultade de Dereito e *Vicedecana de Relacións Internacionais, Institucionais e Dixitalización; José Xullo *Ferández Rodríguez, Catedrático de Dereito Constitucional da USC; e Lorena Casal: Profesora de Pedagoxía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da USC.

Tras a inauguración institucional, tomou a palabra Ana Á Catoira, profesora de Dereito Constitucional e decana da Facultade de Dereito da *Universidade dá Coruña, quen abordou as distintas formas de violencia dixital e detallou distintas repostas normativas e xudiciais que existen contra elas. 

Na súa intervención, abordou catro grandes problemas que arrastra a violencia de xénero a través de medios dixitais: o descoñecemento a nivel xeral deste tipo de violencia, como se manifesta e como identificala; o descoñecemento de medidas de *autoprotección diante este fenómeno; o descoñecemento de pautas de prevención das no uso da tecnoloxía e o descoñecemento da lexislación en xeral e dos dereitos que alcanzan ás vítimas en particular. 

Nesta liña, demandou o deseño e posta en marcha de ferramentas e de protocolos que permitan identificar esta violencia, prever a súa aparición e atender ás vítimas adecuadamente desde o punto de visto psicolóxico, social e xurídico. Tamén repasou os dereitos e implicacións penais das distintas formas de violencia sexual, como a violación da privacidade, a humillación ou os ataques contra a liberdade de expresión. Respecto deste punto, destacou o avance que implica a recente aprobación da directiva europea que fixa un marco homoxéneo de protección das vítimas de violencia dixital obrigando aos estados membros a sancionar penalmente este tipo de violencia. Concluíu insistindo na unidade de acción da sociedade como principal vía para erradicar calquera violencia de xénero, en xeral, e a dixital, en particular.

A seguir celebrouse un diálogo entre José Xullo Fernández Rodríguez, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Santiago, e Lorena Casal Otero, pedagoga e profesora en Pedagoxía da Universidade de Santiago, Nesta intervención conxunta abordaron como a tecnoloxía actual está a perpetuar a discriminación e os estereotipos machistas. E, en particular, como se fai uso da desinformación con esta finalidade. 

Do mesmo xeito que a primeira relatora, ambos denunciaron a falta de estudos sobre a violencia de xénero exercida a través dos medios tecnolóxicos, o que implica que moitas accións de sensibilización e de prevención non estean adaptadas á realidade pola falta de información sobre a mesma. Para os relatores, este déficit de estudos complica a detección e a loita contra a violencia de xénero dixital e contra os discursos que fomentan a discriminación a través da tecnoloxía. 

Denunciaron o impacto destes discursos na mocidade a través das redes sociais, que actúan como “caixas de resonancia” dos discursos de odio e machistas,contribuíndo á normalización da violencia contra as mulleres e os estereotipos. Concluíron a súa intervención reclamando a inclusión da formación de xénero como unha materia específica nas distintas etapas educativas, tamén na formación universitaria dos mestres e mestras, así como intervencións formativas en empresas e institucións como forma de loitar contra este tipo de discursos.

A xornada estivo organizada pola Unidade contra a violencia sobre as mulleres da Delegación do Goberno en Galicia, desenvolveuse na Facultade de Dereito da *UDC e contou coa participación de preto de 80 persoas entre representantes de concellos, centros de información ás mulleres, servizos sociais municipais, e alumnado da facultade.