José Miñones confía en que Galicia se beneficie da convocatoria de axudas do Ministerio de Ciencia, que ofrece 412 *M€ para impulsar a investigación científica e técnica

08/12/2021

O prazo da convocatoria, que xestiona a Axencia Estatal de Investigación, finaliza o próximo día 15

O delegado destaca que na última orde de 2020, o Ministerio de Ciencia concedeu 160 axudas en Galicia por un importe de 17,4 millóns de euros

Do total de axudas, 148 foron outorgadas ao tres universidades públicas, que recibiron máis de 16 millóns de euros para impulsar distintos proxectos


O delegado do Goberno mostrou hoxe a súa confianza en que os centros de investigación pública situados en Galicia aproveitarán a convocatoria de axudas a proxectos de xeración de coñecemento do Ministerio de Ciencia e Innovación, que conta cun orzamento histórico de 412 millóns de euros. O próximo día 15 de decembro finaliza o prazo para que organismos públicos opten a estas axudas, que subvencionan todo tipo de gastos relacionados co proxecto de investigación.

José Miñones avanzou que neste trimestre están a arrincar os proxectos que resultaron aprobados na convocatoria do ano pasado e que se centran en tres ámbitos científicos: ciencias matemáticas, físicas, químicas e enxeñarías; ciencias sociais e humanidades, e ciencias da vida.

José Miñones destacou que a convocatoria de 2020 permitirá o desenvolvemento de 160 investigacións en centros galegos, dos que 148 son dirixidos no tres universidades públicas de Galicia. En total, a investigación de Galicia xestionará 17,4 millóns de euros destas subvencións, dos que 16 serán xestionados polos servizos de investigación universitarios.

Convocatoria 2021

A convocatoria 2021 de proxectos de xeración de coñecemento é o conxunto de axudas máis importante para o fomento da investigación científica e técnica en España. Estas axudas están destinada aos grupos de investigación das universidades, centros públicos de I+D e centros privados de I+D sen ánimo de lucro. Con estes recursos promóvese que a comunidade científica española poida abordar proxectos de investigación científica e técnica de alta calidade, novidade e relevancia que contribúan ao progreso do coñecemento, así como á resolución de problemas da sociedade e ao crecemento da economía. Así mesmo, permiten a incorporación de contratados predoutorais en formación para a realización da súa tese doutoral nos grupos e centros de investigación máis recoñecidos.

As axudas desta convocatoria financiarán, por unha banda, proxectos de investigación non orientada, que están motivados pola curiosidade científica e teñen como obxectivo primordial avanzar no coñecemento, independentemente do horizonte temporal e o seu ámbito de aplicación, e por outro, proxectos de investigación orientada, que teñen como finalidade a resolución de problemas concretos e vinculados ás prioridades temáticas asociadas aos desafíos mundiais e competitividade industrial da sociedade.

Os proxectos terán unha duración de tres ou catro anos, e excepcionalmente de dous, e poderanse realizar de forma individual ou coordinada co fin de fomentar a creación de esquemas de cooperación científica máis potentes.O orzamento destinarase a gastos de persoal, equipamento e *fungible, gastos de viaxes, publicacións científicas, patentes e outros gastos directamente relacionados co proxecto.