María Rivas pon en valor o traballo de asesoramento e apoio ás empresas da provincia do Instituto de Comercio Exterior

29/11/2021

A subdelegada do Goberno destaca que a taxa de exportacións da Coruña aumentou case o 50 por cento no que vai de ano

Os labores do ICEX na provincia da Coruña están centradas na inspección e asistencia técnica a empresas

A subdelegada do Goberno destaca as oportunidades que ofrece o Plan de Recuperación, que inclúe máis de 16.000 millóns para as políticas de apoio ao sector industrial e empresarial


A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, puxo en valor o traballo de asesoramento e apoio ás empresas da provincia coruñesa desenvolvido polo Instituto de Comercio Exterior, a través da Dirección Provincial de Comercio. Así o indicou na visita realizada a este organismo, cuxas dependencias se atopan situadas na Cámara de Comercio da Coruña.

A Dirección Provincial de Comercio pertence á Secretaria de Estado de Comercio incluída á súa vez no Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Tal como detallou o seu responsable, Pedro Freire, os labores que realiza son na súa gran maioría de inspección e asistencia técnica. As máis importantes son:

-   Control de calidade comercial: a inspección e control de calidade comercial de produtos obxecto de comercio exterior.

-   Autoridade administrativa CITES (Convención sobre o Comercio Internacional de especies ameazadas de fauna e flora silvestres), encargándose das actuacións en calidade de Autoridade Administrativa CITES e como órgano de xestión principal do Convenio CITES. A competencia sobre estas autorizacións deixará de ser exercida polo ICEX a partir do próximo ano.

-   Control de produtos ecolóxicos

- Control de seguridade de produtos industriais: o control de conformidade en materia de seguridade e de etiquetaxe de determinados produtos industriais procedentes de terceiros países.

Por outra banda, a partir de xaneiro de 2022 o Instituto de Comercio Exterior levará a cabo novas tarefas de inspección na comercialización de produtos. Estas funcións serán as de

-   Control *RAEE: reciclaxe de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

-   Control *ROHS: restrición do uso de certas sustancias perigosas en equipos eléctricos e electrónicos.

Ademais, como delegación de ICEX na Coruña serve de apoio á Dirección Territorial de Comercio de Galicia e aos servizos centrais ICEX situados en Madrid. Cabe significar que ICEX España Exportación e Investimentos é unha entidade pública empresarial cuxo fin principal é a promoción da internacionalización da economía e da empresa española e a mellora da súa competitividade, así como a atracción e a promoción dos investimentos estranxeiros en España.

Neste sentido, convértese nun organismo especialmente importante no asesoramento de empresas que se dedican ás exportacións, sendo un elemento de especial importancia no apoio ás entidades empresariais con motivo do Brexit.

Por iso terá unha especial importancia para o asesoramento das empresas que se poden beneficiar do Plan de Recuperación,*Transformacion e *Resiliencia, xa que unha das pancas do plan refírese a a modernización e dixitalización do tecido industrial e pemes, así como o impulso ao *emprendimiento e ao sector turístico, cun investimento de 16.000 millóns.

De feito, o propio ICEX desenvolve grazas aos fondos europeos o programa Innova *Invest, orientado ás promocións dos investimentos en España cun alto compoñente innovador realizadas por empresas con participación de capital estranxeiro.

Neste sentido, o obxectivo é que a finais de 2024 polo menos 3.000 empresas, das que 2.500 serán pemes, participen e completen proxectos de apoio ao seu *internalización no marco do Plan de Recuperación.

Cabe significar que o Goberno xa convocou distintos programas e axudas para o sector empresarial, orientadas fundamentalmente á dixitalización e modernización, por un importe de 193,2 millóns de euros, estando prevista a próxima convocatoria dun plan de transformación dixital para as pemes e os autónomos por un importe global de 500 millóns.  

O ICEX realiza ademais un seguimento do balance exportador das empresas. Neste sentido, leva a cabo unha análise da evolución, de tal maneira que neste último ano significou un desenvolvemento positivo no ámbito das exportacións, a pesar que Pontevedra sufrise un descenso do 8,48%, mentres que as demais provincias viron aumentadas considerablemente as súas exportacións con respecto ao ano anterior. A Coruña, cunha taxa de crecemento interanual do 49,25%, foi a provincia galega que máis viu crecer as súas exportacións, aínda que Ourense e Lugo tamén tiveron un forte incremento, con taxas do 26,44% e o 23,38% respectivamente.

Os últimos datos correspondentes ao mes de agosto evidencian a importancia da Coruña no ámbito empresarial, xa que o saldo do comercio exterior galego por provincias, correspondente a ese mes, presenta superávit en todas elas, sendo A Coruña a que rexistra un valor máis alto, con 268,67 millóns de euros, seguida a bastante distancia de Pontevedra, con 31,40 millóns de euros e de Ourense, con 25,53 millóns de euros. Lugo é a que presenta un superávit máis baixo, con 3,92 millóns de euros.

María Rivas quixo destacar neste sentido o papel fundamental e primordial da provincia da Coruña na economía galega, tal como certifican os datos das exportacións e como avala o traballo desenvolvido polo ICEX. Son produtos e mercadorías exportados polas empresas da provincia durante o nove primeiros meses do ano por un importe de 7.175 millóns de euros, cun saldo positivo de 1.620 millóns respecto das importacións, que foron por valor de 5.555 millóns.

O saldo positivo do balance de exportacións e importacións da provincia representa neste sentido o 56 por cento do total do de toda Galicia, que foi nestes primeiros nove meses de ano de 2.892 millóns de euros.