José Miñones celebra a concesión de 2,4 millóns de euros do Goberno a entidades galegas para impulsar novos proxectos de I+D+i

28/11/2021

O Ministerio de Ciencia e Innovación resolve unha convocatoria para avaliar, adaptar e mellorar ideas innovadoras antes da súa saída ao mercado.

O obxectivo desta nova iniciativa é acelerar a transferencia de coñecementos e resultados xerados en proxectos de investigación doutras convocatorias.

A duración dos proxectos será de dous anos a partir do próximo 1 de decembro.

José Miñones detalla que a liña de achegas responde á necesidade de garantir a transferencia de coñecemento, unha cadea vital que permite que os resultados científicos convértanse en mellores produtos e servizos para a sociedade.


O delegado do Goberno, José Miñones, informou hoxe da concesión de 2,4 millóns de euros a entidades galegas para proxectos de I+D+i. Trátase dunha convocatoria para a realización de Probas de Concepto do Ministerio de Ciencia e Innovación. As Probas de Concepto consisten en avaliar, adaptar e mellorar ideas innovadoras antes da súa saída ao mercado.


El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación, financiará con 2,4 millones de euros 27 proyectos gallegos de la convocatoria 2021 de Proyectos de I+D+i para la realización de Pruebas de Concepto. Esta nueva línea de aportaciones tiene como finalidad fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos y resultados generados en proyectos de investigación de otras iniciativas, en concreto, de las de proyectos de I+D de Excelencia o de Generación de Conocimiento, de proyectos de I+D+i Retos Investigación y de proyectos de investigación fundamental orientada.

José Miñones explicou que esta convocatoria de nova creación responde á necesidade de garantir “a transferencia de coñecemento, unha cadea vital que permite que os resultados científicos convértanse, mediante procesos de innovación e posterior industrialización, en mellores produtos e servizos que xeren benestar e progreso a toda a sociedade”. Está previsto que o próximo ano láncese unha nova convocatoria destas características.

A maior parte dos proxectos son do tres universidades públicas galegas (A Coruña, Santiago e Vigo), pero tamén son beneficiarias a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, o Centro Superior de Investigacións Científicas, a Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela e a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.

Con estas axudas, o Goberno ten como obxectivo a realización de actividades que permitan progresar nas primeiras etapas do desenvolvemento  *pre-competitivo dos proxectos de investigación, facilitando a transferencia ou explotación dos resultados, en forma de produtos, bens, servizos ou outras aplicacións, e que sexan beneficiosos para a economía, a sociedade, a cultura ou as políticas públicas. José Miñones agradeceu o compromiso con Galicia da ministra de Ciencia e Innovación, Diana  *Morant.

A través desta convocatoria financiaranse 27 proxectos galegos, seleccionados en réxime de concorrencia competitiva. Sufragarase, por tanto, o 40% dos proxectos, sendo a contía media de 88.950,71 euros por proxecto aprobado.

As actuacións, baixo a forma de subvención con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado estarán financiadas polo Mecanismo de Recuperación e *Resiliencia da Unión Europea, e serán executadas nas modalidades de proxecto individual ou coordinado, por equipos de investigación dirixidos por un ou dous investigadores principais. A duración dos proxectos será de dous anos e a data de inicio do período de execución será o 1 de decembro de 2021.