Renfe ha transportat 117 milions de viatgers als serveis de Rodalies de Catalunya

20/01/2017

Durant l’any 2016, Renfe ha transportat 117 milions de viatgers als serveis de Rodalies de Catalunya, el que ha suposat la incorporació de 1,5 milions de nous clients.

D’aquest total, cal destacar, els serveis de rodalia de Barcelona amb 108,3 milions de viatgers i un creixement del 1,6%. Aquest increment confirma la tendència positiva que ja es va produir l’any passat amb creixements constants superiors al milió de viatgers anuals d’utilització d’aquests trens.

Al desglossat per línies, destaca l’R2 amb 33,6 milions de viatgers i un creixement de l’1,2%, l’R4 amb 33,4 milions i un +1,6%, i l’R1 amb 28 milions i un increment del 2%. A més, també cal ressaltar l’increment superior a l’1% del número de viatgers a les línies R15 i R16, on el canvi d’horaris ha permès dotar de fiabilitat el servei i contribuir a aquest creixement en aquests serveis Regionals. Els viatgers del corredor Barcelona – Girona – Figueres s’incrementen en un 2,4% respecte l’any passat per fer un total de 5,3 milions de viatgers.

Pel que fa als índex de puntualitats assolits, destaca la mitjana del 95% obtinguda al servei de rodalia els dos últims mesos de l’any, un cop es va eliminar la limitació temporal existent a Estació de França. En aquest període, la puntualitat a Regionals va ascendir al 80% una vegada es va adequar l’horari de les línies del corredor sud el passat 12 de novembre.

En l’acumulat de l’any, la no adeqüació d’horaris que no es va aprovar al seu moment ha fet que sigui del 90% a rodalia de Barcelona i del 57% a Regionals. Diàriament en hora punta matinal a l'àmbit de la primera corona metropolitana (relacions amb Barcelona des de Mataró, Granollers, Terrassa, Martorell i Vilanova) ofereix en hora punta 100.000 places.

Els viatgers utilitzen el tren fent un recorregut mitjà de 25 quilòmetres amb un temps de viatge aproximat de 20 minuts. Diàriament més de 1.000 trens presten servei a Rodalies de Catalunya

Reducció anual de 470 milions d’euros en costos externs

Els trens de Renfe són el mitjà més còmode, sostenible, fiable i econòmic en els desplaçaments que es poden fer a Catalunya.

En matèria de sostenibilitat, el número de viatgers de Renfe equival a:

· 91 milions de circulacions de cotxes

· 2 milions d'autobusos

· Estalvi de 1,33 milions de tones CO2

· Estalvi de 470 milions d’euros en costos externs, dels que prop de 200 corresponen al canvi climàtic i 110 a la contaminació atmosfèrica local