Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el Transfuguismo Político.

PACTO ANTITRANSFUGUISME

Amb data 7 de juliol de 1998 va ser subscrit l'Acord sobre un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en les corporacions locals, més conegut com Pacto Antitransfuguisme.

El 26 de setembre de 2000 es va subscriure la Renovació de l'Acord sobre un codi de conducta en relació amb les corporacions locals, constituint la I Addenda al Pacto Antitransfuguisme.

El 23 de maig de 2006 es va subscriure la II Addenda al text del Pacto Antitransfuguisme.

Després de la reactivació del Pacto Antitransfuguisme, en l'estiu de 2020, són membres actualment del Pacto Antitransfuguisme les següents formacions polítiques: PSOE, Partit Popular, Esquerra Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, PNB, BNG, Coalició Canària, Partit Aragonés, Unió del Poble Navarro, Podem, Ciudadanos, PSC, Fòrum Astúries, Partit Regionalista de Cantàbria, *Compormis, *Geroa *Bai, Galícia en comú, Catalunya en *Comú, Més País, *Equo, Mes *per Mallorca i Agrupació Socialista de la *Gomera.


PACTE PER L'ESTABILITAT INSTITUCIONAL I LLUITA CONTRA EL TRANSFUGUISME POLÍTIC.

Amb data 11 de novembre de 2020, s'ha subscrit una III addenda al Pacto Antitransfuguisme, denominada “Pacte per l'Estabilitat Institucional i lluita contra el transfuguisme polític” a la qual, fins al moment, s'han adherit les següents formacions polítiques: PSOE, Partit Popular, Esquerra Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, PNB, BNG, Partit Aragonés, Unió del Poble Navarro, Podem, Ciudadanos, PSC, Fòrum Astúries, Partit Regionalista de Cantàbria, Galícia en comú, Catalunya en *Comú i Agrupació Socialista de la *Gomera.

Descripció

La Comissió vés-la pel compliment de l'Acord entre partits polítics destinat a reduir les situacions de transfuguisme en les Corporacions Locals.

Descripció

La Comissió vés-la pel compliment de l'Acord entre partits polítics destinat a reduir les situacions de transfuguisme en les Corporacions Locals.

Funcions

Analitzar les possibles situacions de transfuguisme i prendre mesures encaminades a aïllar als qualificats com a trànsfugues.

Composició

La Comissió està composta per un representant del PSOE, PP, IU, Convergència Democràtica, Va unir Democràtica, Esquerra Republicana, Iniciativa Per Catalunya, PNB, Eusko Alkartasuna, BNG, Coalició Canària, Va unir Valenciana, Xunta Aragonesista, Partit Aragonés, Partit Andalucista i Unió del Poble Navarro.

Està a més Presidida per la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, disposant d'una Secretaria que proporciona assistència a la citada Comissió.

Funcionament

Regulat en els Acords de 7 de juliol de 1998, 26 de setembre de 2000 i 23 de maig de 2006.

Reunions

Des de la reactivació del Pacto Antitransfuguisme en l'estiu de 2020, s'han celebrat les següents sessions de la Comissió de seguiment:

Sessió nº 24, celebrada el 21 de setembre de 2020.

Sessió nº 25, celebrada el 3 de novembre de 2020.

Sessió nº 26, celebrada l'11 de novembre de 2020.

 

L'any 2021 s'ha celebrat:

Sessió nº 1 del Pacte per l'Estabilitat Institucional, celebrada el 25 de març de 2021