Mesurades Reial decret 778/2020, de 25 d'agost (RD-llei 11/2019)

MESURES ADOPTADES

  • (BOE, 27/08/2020) Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 10 de desembre de 2020, del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020. Publicada en extracte en BOE 15/12/2020.

 

RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS

  • (BOE, 30/07/2021) Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020.
  • (BOE 19/10/2021) Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se corrigen errores en la de 28 de julio de 2021.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 1259
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 938
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 456
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 9.148.177
P05 Importe de subvención concedido (euros) 32.336.277,09 €


(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.