Reconociendo la lucha contra la violencia sobre la mujer

O recoñecemento *Meninas foi creado no ano 2012 pola Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, co obxectivo de recoñecer a persoas, entidades e organizacións que dedicasen os seus esforzos á loita contra a violencia machista e á protección das súas vítimas.

Os recoñecementos *Meninas concédense anualmente a nivel nacional, a través da Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, e a nivel autonómico, a través das Delegacións do Goberno en cada Comunidade.

En Galicia , a concesión destes galardóns realízase de forma xustificada atendendo a informes elaborados polas Unidades de Violencia contra a Muller das Subdelegacións do Goberno e a Unidade de Coordinación Autonómica situada na Delegación de Goberno.

Os premios son figuras que reproducen a imaxe dunha *Menina de *Velázquez e que foron elaboradas por internos de centros penais.

Ademais destes premios, tamén se conceden recoñecementos en forma de mencións honoríficas a persoas ou colectivos que tamén destacaron nesta loita.