Secretaria General Tècnica

La Secretaria General Tècnica s'estructura en les següents sotsdireccions generals:

  • La Sotssecretaria General Tècnica
  • La Sotsdirecció General d'Informes sobre Assumptes de Política Territorial i Funció Pública
  • La Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació