Procediments de la Seu Electrònica

A través dels següents enllaços podrà accedir als procediments de la Seu Electrònica relacionats amb el Registre d'Entitats Locals.

Inscripción y otras anotaciones de Mancomunidades de Municipios en el Registro de Entidades Locales