- Egoitza elektronikoa

Esteka hauen bidez, egoitza elektronikoaren prozedurak erabil daitezke toki-erakundeen erregistroa inguruan.

Inscripción y otras anotaciones de Mancomunidades de Municipios en el Registro de Entidades Locales