Reunions del Consell de Llengües

  • Sessió constitutiva    28 de gener de 2008

Ordre del dia

Nota de premsa

 

  • Segona reunió     23 juny 2009

Ordre del dia

Nota de premsa

 

  • Tercera reunió   6 de juliol de 2010

Ordre del dia

Nota de premsa

 

  • Quarta reunió    9 de maig de 2017

 Ordre del dia

 Nota de premsa

 

  • Cinquena reunió   3 de desembre de 2018

Ordre del dia

Nota de premsa

 

  • Sexta reunión   29 de diciembre de 2020

Orden del día

Nota de prensa

Conclusiones y Recomendaciones

 

  • Septima reunión   26 de septiembre de 2022

Orden del día

Nota de prensa

Recopilación de normativa en materia de lenguas