Coordinador delegat per a la Directiva de Desplaçament de Treballadors

Mº de Treball, Migracions i Seguretat Social (Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social)
Manuel Velázquez Fernández
+34 91630109
mvelazquezf@mitramiss.es