Coordinador delegat per a la Directiva de Qualificacions Professionals

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Subdirecció General de Títols)
Gloria Nistal Rosique
91 6038931
gloria.nistal@mecd.es