Coordinador delegat per al Reglament de Cooperació en Protecció de Consumidors

Ministeri de Consum (Subdirecció General de Coordinació, Qualitat i Cooperació a Consum; Direcció General de Consum)
María Dolores Granados Tejero
91 8224499
mgranadost@mscbs.es