Per a saber més

L'Arxiu Central del Departament custodia els fons produïts per diversos Ministeris que han heretat successivament les funcions o competències que en l'actualitat posseïx el Ministeri de Política Territorial, o que han anat desapareixent alhora que els òrgans que les generaven a mesura que evolucionaven les seues estructures orgàniques.

Així, arreplega documentació dels següents organismes productors:

Ministeri de la Governació  Ministeri de l'Interior (1937- 1978)
Presidència del Governe  Ministeri de la Presidència (1952- 1986)
Ministeri d'Administració Territorial (1979- 1986)
Ministeri per a les Administracions Públiques (1986-2004)
Ministeri d'Administracions Públiques (2004-2011)
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (2011- 2018)
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública (2018 -2021)

Ministeri de Política Territorial (2021- fins a l'actualitat)

Per açò, l'Arxiu és font fonamental per a la investigació sobre l'execució de la política del Govern en les seues relacions amb les Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, l'organització administrativa, el règim jurídic i retributiu dels funcionaris públics, els procediments i inspecció de servicis de l'Administració de l'Estat, etc.