José Blanco signa quatre convenis per a la rehabilitació i restauració del patrimoni històric de Catalunya

03/10/2011

A càrrec del 1% cultural


  • S’intervindrà a l'Hospital de Santa Creu i Cant Pau (Barcelona), en la Torre del Castell d'Ivorra (Lleida), en l'Església de Santa Maria de Vallbona de les Monges (Lleida), ia l'edifici de la castlania ( Cambrils, Tarragona)
  • El Ministeri de Foment destinarà 1,6 milions d'euros a aquestes actuacions

El ministre de Foment, José Blanco, ha signat avui quatre convenis de col.laboració per la recuperació del patrimoni històric a Catalunya amb càrrec als fons que es generen per l'1% Cultural per la contractació d'obra pública.

Aquestes actuacions es duran a terme a l'Hospital de Santa Creu i Cant Pau (Barcelona), en la Torre del Castell d'Ivorra (Lleida), en l'Església de Santa Maria de Vallbona de les Monges (Lleida), ia l'edifici de La castlania (Cambrils, Tarragona).

El Ministeri de Foment destinarà més de 1,6 milions d'euros a aquestes actuacions: 751.168,63 euros al projecte de l'hospital barceloní, 398.589,43 euros a l'd'Ivorra, 360.000 al de Vallbona de les Monges, i 169.038,93 al de Cambrils .

Blanco ha rubricat els acords amb l'administrador de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i director de l'Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya, Josep Grau, la mare abadessa de la Comunitat de Religioses cistercencs del Monestir de Santa Maria de Vallbona, Anna Maria Camprubí, i amb l'alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau.

Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
El recinte hospitalari de Sant Pau, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997, és un dels exemples més importants del modernisme català. El Pavelló de la Mercè forma part d'aquest conjunt arquitectònic que va ser concebut com una ciutat amb carrers, jardins, edificis i un quilòmetre de túnels que connecten tots els pavellons a una xarxa de galeries subterrànies

L'actuació signada avui es centra en la reparació de cobertes, especialment dels perfils metàl.lics de coberta i semicúpula. També es s'intervindrà en façanes i patis anglesos, estudiant les seves patologies i reparant tots els materials que les integren.

A més, es repararan les diferents ornamentacions en pedra, ceràmica decorativa i maó, així com la xarxa de baixants i embornals, i s'aconseguirà l'estanquitat dels tancaments exteriors.

Torre del Castell d'Ivorra
La torre d'Ivorra és l'única resta visible de l'antic castell medieval, construït cap a l'any 1000. El seu estat no és gens satisfactori.

L'objecte del projecte és la consolidació estructural i la seva restauració per a la seva conservació i per a facilitar el seu accés al públic al mirador que es projecta en la seva coberta.

Es proposa la col.locació d'una escala perimetral fins al primer, nivell des d'on la pròpia torre resol per si mateixa la seva accessibilitat interna, mitjançant la creació d'un pas a l'interior del mur que uneix el primer i el segon nivell. Per accedir al nivell superior, es proposa una escala interior de caragol que resol l'accés mantenint la imatge de la torre

Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges
Important edifici del segle XII de la Comunitat Religiosa del Cister, declarat Monument Històric Artístic el 1931.
La coberta original de llosa de pedra amb poca inclinació i un suport de terres va haver de ser la causa del mal estat de l'església, motiu pel qual es va sobreposar una coberta de teules. S'han realitzat cates a la coberta que han donat com a resultat la constatació d'aquest enllosat.

La intervenció proposa mantenir la coberta original de llosa de pedra, però oculta sota la nova impermeabilització, i aconseguir una formalització com l'actual amb acabat de teula àrab.

S'han realitzat estudis preliminars que han posat de manifest que no hi ha cap risc en voltes ni en murs, de manera que no es preveu cap actuació a nivell estructural.

Edifici de La Castlania (Cambrils)
La Castlania és una fortificació de possible origen medieval i militar, que podria datar-se al segle XIV.

Aquesta intervenció constitueix la segona fase d'un projecte global per a la preservació i conservació de les restes existents. La fase anterior contemplava una actuació arqueològica amb treballs de reintegració i consolidació. En aquest projecte es defineixen dues cobertes lleugeres que es disposaran sobre les restes de la castlania per tal de frenar la seva degradació.

Addicionalment, s'inclou un sistema de drenatge d'aigües pluvials i la tanca de l'entorn immediat de les restes.


En la seva intervenció en l'acte, José Blanco ha explicat que el programa de l'1% cultural suposa la participació del Ministeri de Foment "en l'important deure constitucional que tenim tots els poders públics de garantir la conservació i promoure l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic espanyol ".

El ministre ha destacat que, des de 2004, el Govern ha destinat més de 372 milions d'euros al finançament de 646 projectes l'1% cultural en totes les comunitats autònomes.

Blanco ha assenyalat que aquestes actuacions "no són només mesures de protecció i foment del patrimoni, sinó que tenen també un impacte econòmic important". "S'estima que per cada euro destinat a la realització d'actuacions, es genera riquesa per valor de 1,6 vegades l'invertit", ha apuntat.

1% cultural
La Llei de Patrimoni Històric de 1985 estableix que l'1% del pressupost total d'execució de les obres públiques es destinarà a finançar els treballs de conservació o enriquiment del patrimoni històric espanyol o de foment de la creativitat. Les actuacions es realitzen en immobles declarats d'interès cultural o similars.