Foment constata el bon comportament del tràfic en els aeroports de Balears en la reunió del Comitè de Coordinació Aeroportuària

13/12/2017

A més, s'ha iniciat el procés per a la propera constitució de les Comissions de Coordinació dels aeroports de Palma de Mallorca i Eivissa


El Ministeri de Foment ha mantingut una nova reunió del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Balears que ha comptat amb la participació de representants de la Direcció general d'Aviació Civil, de la Delegació del Govern, del Govern dels Illes Balears, d'Aena, dels municipis de Palma, Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) i Sant Lluis (Menorca), així com representants dels agents socials i econòmics i de la Cambra de comerç.

L'objectiu d'aquest Comitè és servir d'instrument de coordinació entre les diferents administracions en relació amb el desenvolupament dels aeroports de Palma de Mallorca, Eivissa, Menorca i Són Bonet, i de les seves rutes aèries, vetllant per l'adequada qualitat dels serveis aeroportuaris i l'activitat dels aeroports.

Durant la reunió, s'ha analitzat conjuntament la situació i evolució del tràfic aeri i connectivitat en els tres principals aeroports de la regió. S'ha pogut constatar el bon comportament del tràfic a Palma, Eivissa i Menorca, en els quals s'ha registrat un increment en el moviment de passatgers en el seu conjunt del 6,5% des de gener fins a novembre d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior.

A més, s'ha iniciat el procés per a la propera constitució de les Comissions de Coordinació per als aeroports de Palma i Eivissa.

Aquestes Comissions vénen recollides en el Reial decret que regula els Comitès de Coordinació Aeroportuària i poden constituir-se, a instàncies d'aquests Comitès, per a aeroports que hagin superat els 8 milions de passatgers anuals. La creació de les Comissions de Palma i Eivissa serà formalitzada mitjançant una Ordre Ministerial i la seva funció serà analitzar de forma específica aspectes rellevants que afectin a cadascun d'aquests dos aeroports, podent elevar propostes d'actuació al Comitè de Coordinació.


Reunió Comissió Mixta

Després de la reunió del Comitè de Coordinació s'ha reunit la Comissió Mixta entre Foment i el Govern per analitzar de forma específica l'evolució i situació de les rutes declarades com a Obligacions de Servei Públic (OSP).

Durant la Comissió Mixta s'ha destacat, entre altres assumptes, el significatiu increment en la demanda de passatgers dels vols interislas, associada a l'increment del percentatge de subvenció al resident balear al 75%. Aquesta mesura, engegada pel Govern a partir del passat mes de juliol i que ha suposat un increment notable de les ajudes per facilitar la mobilitat dels residents balears, ha aconseguit estimular la demanda en gairebé un 30% respecte al mateix període de l'any anterior.