El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient licita dues noves actuacions per millorar la depuració a Eivissa i Menorca per un import de més de 23,1 milions d'euros

08/06/2015

S'ha licitat la redacció dels projectes i avantprojectes de la nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals des Mercadal i l'adequació del sistema de sanejament d'Eivissa, amb càrrec al Pla CRECE de sanejament i depuració d'aigües que impulsa el Ministeri


El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient ha licitat avui dues noves actuacions del Pla de Mesures per al Creixement, la Competitivitat i l'Eficiència (Pla CRECE), amb l'objectiu de millorar el sanejament i la depuració de les aigües a Eivissa i Menorca, per un import de més de 23,1 milions d'euros, tal com publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A la illa de Menorca, en el terme municipal des Mercadal, s'ha licitat la contractació conjunta de l'elaboració del projecte i execució de les obres corresponents a l'avantprojecte i estudi d'impacte ambiental de la nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR), col·lectors i emissari submarí-terrestre d'Addaia, per un import de 12.735.965 euros.

Mentre, a la illa d'Eivissa, s'ha licitat la contractació conjunta de l'elaboració del projecte i execució de les obres corresponents a l'avantprojecte i addenda d'adequació del sistema de sanejament de la ciutat d'Eivissa, per un import de 10.438.767 euros.

En tots dos casos, el termini per a la presentació d'ofertes acaba el proper 6 de juliol, i les seves obertures estan fixades per al proper mes d'octubre.
 

Prioritat a avançar en matèria de depuració d'aigües

Aquestes dues licitacions se sumen als més de 60 anuncis corresponents al Pla de Mesures per al Creixement Competitivitat i l'Eficiència (Pla CRECE) de sanejament i depuració d'aigües que el Ministeri ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) en el que portem d'any.

El Pla, que respon a l'interès del Govern d'Espanya d'avançar en matèria de depuració per millorar la qualitat de les aigües, mobilitzarà recursos, amb cofinançament europeu, d'1.100 milions d'euros en total, 300 milions aquest any.

Les actuacions plantejades aniran destinades a aconseguir que tots els municipis espanyols depurin adequadament les seves aigües residuals, conforme a la Directiva Marco de l'Aigua, i per a això es van a optimitzar les infraestructures de sanejament i depuració, ja que un aigua millor depurada incideix directament en el benestar dels ciutadans i perquè una depuració adequada és vital per al manteniment dels ecosistemes.