El Govern amplia els fons per a la creació de places de Formació Professional en 2021

El Govern amplia els fons per a la creació de places de Formació Professional en 2021

07/12/2021

El Govern amplia els fons per a la creació de places de Formació Professional en 2021

 

  • El Consell de Ministres ha donat llum verda a la distribució a Catalunya de 534.375 euros addicionals, que permetran la creació de 285 noves places
  • En total, s'invertiran 6,1 milions a les comunitats autònomes que permetran la creació de més de 42.000 places de Formació Professional noves enguany
  • La delegada del Govern, Teresa Cunillera, destaca el compromís del Govern d'impulsar l'FP, fent-la més accessible i, així, reduir la desocupació juvenil

Barcelona, 7 de desembre de 2021. El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP), la distribució a les comunitats autònomes de 6,1 milions d'euros per ampliar la creació de places de Formació Professional. Aquesta partida se sumeixi als 72,72 milions aprovats al juny per a l'exercici 2021. El Govern ha donat també llum verda a la convocatòria d'ajudes per a activitats formatives dirigides a treballadors i treballadores per un valor de 125,4 milions d'euros.

A Catalunya s'invertiran 534.375 euros que permetran la creació de 285 noves places. La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, destaca que amb aquesta mesura, el Govern compleix el compromís d'anar augmentant places de Formació professional, per adequar l'oferta a la demanda, fent-la més accessible i, així, reduir la desocupació juvenil.

La inversió de 6.159.371 milions addicionals per a places de Formació Professional permetrà la creació de 3.285 places en les vuit comunitats autònomes que van sol·licitar finançament addicional per a aquest curs escolar. En total, sumats als fons ja distribuïts, el Govern haurà finançat aquest any la creació de 42.074 places de Formació Professional, amb l'objectiu de respondre a la creixent demanda per part de l'alumnat. Aquest curs escolar, més d'un milió d'alumnes i alumnes estan cursant aquest tipus d'ensenyaments.

Aquesta inversió aportada pel MEFP per a l'augment de places de Formació Professional se sumeixi a les ja programades per les comunitats autònomes amb els seus propis pressupostos.

Els fons destinats al redimensionamient de l'oferta de places de Formació Professional procedeixen del Component 20 ‘Pla estratègic d'impuls  de la Formació Professional' del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'objectiu és la creació d'unes 135.000 places en tres anys, que se sumaran a les més de 60.000 places creades el curs passat.

Els criteris de distribució de la inversió es van acordar en el marc de la Conferència Sectorial d'Educació i inclouen la capacitat manifestada per les comunitats autònomes, dins de l'avaluació de les seves necessitats, d'execució d'aquests fons i de creació de places.

Una primera partida de 72.729.375 euros per a la creació aquest any de 38.789 va ser aprovada pel Consell de Ministres al juny. Una vegada iniciat el curs escolar, algunes comunitats autònomes van comunicar la seva capacitat per crear places addicionals a les inicialment avaluades, per la qual cosa, tenint en compte la disponibilitat pressupostària, s'ha aprovat aquesta inversió addicional.

D'altra banda, el Consell de Ministres ha donat també llum verda a la convocatòria de subvencions per al finançament d'activitats formatives  per a treballadors ocupats i aturats l'any 2021, per un import total de 125.426.080. Podran sol·licitar aquestes subvencionis entitats de formació públiques o privades autoritzades.

La convocatòria inclou tres línies de finançament. La primera, dotada amb  66.816.112 euros, inclou programes de formació vinculats a certificats de professionalitat, prioritàriament per a treballadors ocupats. La segona, que compta amb 16.704.028 euros, també per a treballadors ocupats, cobrirà accions formatives destinades a respondre a les necessitats de qualificació detectades per l'empresa. La tercera, dotada amb 35.896.660 euros, està dirigida prioritàriament a persones aturades. A més, es doten beques i ajudes per un import màxim de 6.009.280.

Com a novetat, aquest any, en el marc de la segona línia de finançament, podran participar entitats de formació acreditades que presentin programes acordats amb una o diverses empreses, o entitat que les representi o agrupi. L'objectiu és oferir una formació molt més ajustada a les necessitats reals de les empreses, en particular de les petites i mitges empreses que, mitjançant aquest tipus d'agrupacions, trobaran una major facilitat per formar als seus treballadors.

Ambdues inversions aprovades avui pel Consell de Ministres formen part de l'estratègia del Govern de modernitzar i transformar el sistema de Formació Professional. En aquest sentit s'inscriu el projecte de Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, actualment en tràmit parlamentari.

NOTA_PRENSA_FP2.pdf