El Ministeri de Política Territorial transfereix a 10 municipis de Tarragona 6,4 milions d'euros per iniciar 14 projectes amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local

08/05/2009

Nou lliurament de fons per a la província


  • Aquest import correspon al 70% del pressupost dels projectes, que es transfereix una vegada adjudicat el contracte i després de l'aportació de les certificacions corresponents pels ajuntaments
  • Els projectes ja finançats a la província són 316, corresponents a 100 municipis, que ocuparan a 3.747 persones i sumen un import de 54.484.925,14 euros
  • A tot Espanya, s'han transferit a data d'avui 3.177.700.259,74 € per finançar 19.964 projectes en 6.071 municipis i quatre mancomunitats. S'estima que aquestes inversions generaran 255.625 llocs de treball
El Ministeri de Política Territorial ha efectuat un lliurament de fons a 10 municipis de Tarragona, per import de 6.469.300,19 euros, corresponents a 14 projectes que van a ser finançats amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local. Amb aquesta quantitat, s'han transferit fins avui un total de 54.484.925,19 euros a 100 municipis de la província per finançar 316 projectes amb càrrec a aquest Fons. Aquest import correspon al 70% del pressupost d'adjudicació d'aquests projectes, que ocuparan a 3.747 persones.

Una vegada adjudicats els contractes per a la realització de les obres i després de rebre les certificacions dels ajuntaments per via electrònica, el Ministeri de Política Territorial ha procedit, com estableix el Reial decret Llei de 28 de novembre que creava el Fons Estatal d'Inversió Local, al pagament als ajuntaments del 70% del cost d'adjudicació dels projectes. La quantitat restant serà abonada en acabar l'obra i després de la presentació de la deguda justificació.

En el següent llistat queden recollits els municipis per als que aquesta setmana s'ha autoritzat el libramiento de fons:
 
Finançament aprovat avui per a Tarragona
 
Municipi
Proyectes finançats
Fons lliurats avui
Aldover
1
112492,856
Bisbal del Penedès, La
1
311410,47
Deltebre
5
984277,392
Espulga de Francolí, L’
1
465499,3
Garidells, Els
1
24530,793
Llorenç del Penedès,
1
222685,078
Puigpelat
1
4080,237
Tarragona
1
1570352,14
Torredembarra
1
1799404,593
Tortosa
1
974567,16
TOTAL
14
6469300,019
 
 
 
LLIURAMENT DE FONS EN MUNICIPIS ESPANYOLS
 
El lliurament de fons aprovat pel Ministeri de Política Territorial aquesta setmana en el conjunt nacional puja a 332.197.636,39 euros, corresponents a 1.484 projectes que van a ser finançats amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local. Amb aquesta quantitat, s'ha transferit fins avui un total de 3.177.700.259,74 euros a 6.071 i quatre mancomunitats per finançar 19.964 projectes amb càrrec a aquest Fons. L'import transferit correspon al 70% del pressupost d'adjudicació dels projectes, que ocuparan a 255.625 persones.

Després de la presentació de 30.903 projectes entre el 10 de desembre i el 24 de gener, corresponents a 8.108 municipis, i la comprovació de les iniciatives per les delegacions i subdelegacions del Govern i els serveis del propi Ministeri, s'han aprovat finalment un total de 30.772 projectes. Aquestes iniciatives, amb un pressupost de 7.998,84 milions d'euros, generaran 278.446 llocs de treball directes.