La Policia Nacional deté per explotació laboral als responsables d'una coneguda cadena de bars de tapes a Palma de Mallorca

Part dels diners confiscats

15/11/2016

El temor a perdre l'única font d'ingrés que tenien per treure a les seves famílies avanci obligava als empleats a acceptar les condicions i vexacions a les quals van ser sotmesos / S'ha proposat el tancament d'un dels tres locals registrats en detectar-se deficiències sanitàries


La Policial Nacional, en col·laboració amb Inspecció de Treball i inspectors de la Conselleria de Salut de Balears, ha procedint al registre de tres locals i s'hn detingut a Palma de Mallorca a 4 persones responsables d'una coneguda cadena de bars de tapa per explotació laboral dels seus treballadors. Aquests, davant el temor a perdre la seva única font d'ingrés i a causa de les càrregues familiars que tenien, acceptaven les condicions i les vexacions a les quals en nombroses ocasions van ser sotmesos.

Les recerques es van iniciar en el mes de juny dels presents, arran de la denúncia d'un dels treballadors, comprovant-se per part dels agents investigadors de les condicions abusives al fet que eren sotmesos els vint empleats, que eren obligats a realitzar jornades laborals de fins a 12 i 14 hores diàries durant sis o set dies a la setmana, quan els seus contractes de treball reflectien 20 hores a la setmana, per les quals percebien de 1000 a a 1.200 euros mensuals, sense dret a pagues extres.

Sense vacances i sense quitança en acabar la relació laboral, el treball de fins a 14 hores diàries i la no percepció de cap tipus de salari quan algun es posava malalt, eren condicions acceptades pels empleats, que treballaven com a cambrers, cuiners, neteja o manteniment, per la por a no percebre el seu salari; fins i tot alguns d'ells van ser sotmesos a diferents vexacions arribant en ocasions els responsables a embrutar els establiments a ultima hora de la nit a la 01:00-02:00, perquè haguessin de netejar de nou.

Les recerques també van posar de manifest deficiències sanitàries, en estar aprofitant aliments ja caducats, o aliments que no es respectava la cadena de fred en el descongelat, reciclant-se el menjar d'uns clients a uns altres.


Frau a la Seguretat Social

En el transcurs de la recerca es va poder comprovar que la quota defraudada a la Seguretat Social per la falta de cotització dels treballadors i les hores extra superaria els 100.000 €. Es van realitzar 3 inspeccions en els establiments, juntament amb inspectors de la Conselleria de Salut de Balears, realitzant en un dels establiments un acta amb proposta de tancament per deficiències sanitàries i intervenint-se una mica més de 12.000 euros.

Els detinguts són, una empresària i la seva parella, a més de dos encarregats de la coneguda cadena de restaurants de tapes d'aquesta ciutat per delicte contra els drets dels treballadors, delicte contra la salut pública, delicte contra la seguretat social i contra la integritat moral.

La recerca ha estat realitzada per la UCRIF de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Prefectura Superior de Balears, en col·laboració amb Inspecció de Treball.