Els viatgers de Renfe a Catalunya disposen de vuit canals d’atenció al client

17/01/2017

Els viatgers de Renfe a Catalunya disposen de vuit canals d’atenció al clients per atendre les seves demandes, consultes, queixes o suggeriments. Els canals més utilitzats per la recerca d’informació van ser els webs renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.

Durant l’any passat, els canals d’atenció al client de Renfe van atendre 16.617 consultes de viatgers a Catalunya, el que representa un 0,014% dels 117 de milions de clients que utilitzen anualment els serveis de Rodalies de Catalunya.

Actualment els clients disposen dels següents canals per enviar els seus suggeriments i queixes sobre el servei de Renfe a Catalunya:

- Llibres de reclamacions a estacions

- Atenció al client al web renfe.com (14,5 milions de visites al 2016 a l’apartat de Rodalies)

- Atenció al client del web de rodaliesdecatalunya.cat (4,01 milions de visites al 2016)

- Telèfons 902 320 320 i Telèfon 900 41 00 41

- Canals propis del departament de Territori

- Síndic de Greuges, organitzacions de consumidors, agència catalana de consum

- Compte de twitter @renfe (63.800 seguidors)

- Compte de twitter @rodalies (32.500 seguidors) i comptes específics de les diferents línies (45.334 seguidors)

- App de Renfe Cercanías

També existeixen altres canals d’informació com l’App de Rodalies on si el titular del servei de Rodalies de Catalunya ho desenvolupa es podria crear un espai específic per rebre les consultes, suggerències o queixes dels viatgers aquests trens. Aquesta app s’ha descarregat l’any passat, 93.402 vegades, ha rebut 1,8 milions de consultes i s’han registrat més de 83.000 subscripcions.

A més, Adif també informa de l’estat del servei a l’app Adif en tu móvil que permet tenir informació en temps real de la situació dels trens de Renfe de la via d’estacionament i altres detalls del servei, així com a través de @adif_es i estat de la xarxa a www.adif.es, entre altres.

La informació i la comunicació al client són eixos bàsics del servei que Renfe presta a Rodalies de Catalunya. A més de les millores que s’estan duent a terme a nivell telemàtic tant a trens com a estacions, 800 persones es dediquen a atendre i ajudar els 400 mil viatgers diaris que utilitzen el servei de Rodalies de Catalunya.