Irailaren 5eko 2023-ministroen kontseiluaren erabakia

HARTUTAKO NEURRIAK

Adierazteko erabakia "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" hainbat baso-suteak, uholdeak eta lurralde erasandako beste fenomeno batzuen artean gertatutako mota ezberdineko abuztuaren 20an 2022ko eta ekainaren 8an, 2023 autonomia-erkidegoetan andaluzia, aragoi, Asturias, kanariak, gaztela eta leon, Castilla-La mantxan, valentziako erkidegoan, Extremadura, galizia, balear uharteak, murtziako eskualdea, nafarroako foru komunitatean eta euskal herria, bai eta ceutako hiria.

A aurre egiteko asmotan diren kalte pertsonal eta materialak, 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz sortutako 17/2015 legea, uztailaren 9koa, eta gainerako legezko eta erregelamenduzko xedapen, neurriak hartuko dira, hurrengo paragrafoetan adierazitako.

Laugarrena. Udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea eta probintziako edo uharteetan.

Zuzen-zuzenean zerikusia duten proiektuei ezbeharrak atalean aipatzen den erabaki honen bat burutzen duten, udalen uharteetako kabildoak eta kontseiluak, probintzietako diputazioek edo autonomia erkidegoek, eskualdeak eta udal eta mankomunitateek probintzia bakarrekoak, konpontzeko lanei dagozkien azpiegitura, ekipamendu edo instalazio eta zerbitzuak edo udal-titulartasuna 7/1985 legearen 25.2 artikuluan, apirilaren 2koa, toki erregimeneko oinarriak erregulatzen dituena, bide-sarearen eta probintziako diputazioen, uharteetako kabildoak eta kontseiluak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoek aplikatuko zaie probintzia bakarrekoak, presako tramitazioarekin, 119. artikuluko baldintzak betez, honako lege honena: 9/2017, azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuen transponen, zuzentarauak espainiako ordenamendu juridikoan, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2014/23/eb eta 2014/24/eb, 2014 (e) ko otsailaren 26 azalduko diegu, eta diru-laguntza bat emango du, kostuaren 100eko 50 hartuko du gehienez, laguntza hauetatik kanpo egindako lanen bertako baliabideekin, toki-erakundearen personificados ez dira, bai material, makineria edo pertsonala.

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

  • Ebazpena, martxoaren 22koa, 2024lurralde politikarako estatu idazkaritzaren arloan diru-laguntzak emateko deialdia onesten du, berreskuratzeko eta bide-sarea udal-azpiegituretan izandako kalteak eta probintziako edo uharteko aurreikusitako, 5eko ministro kontseiluaren erabakia 2023 irailaren aitortu dute, eta babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu lurralde erasandako atal desberdinak baso-suteen argitaratutako.boen egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpena2024-3-25 eguneko.
  • Eskabideak, behar, neur daitezkeen hainbat obra erakundeek proiektuen ejecutoras aplikazio eremuaren barreneko, deialdiahurrengo eguneko goizeko 9:00 iragarki hau argitaratzen den biharamunetik estatuko aldizkari ofizialean, 15:00 ordu arte apirilaren 25an 2024Nahitaez bete eta aurkeztu beharko dira. modu elektronikoan, aplikazio informatikoaren bidez "AURA - Diru-laguntzak katastrofe naturalei lotutako" EELL eskuragarri dagoenaEGOITZA ELEKTRONIKOAlurralde politikarako ministerioaren eta Memoria Democrática https :// sede.administracionespublicas.gob.es/( Prozedurak - diru-laguntzak); horretarako, hautatu du deialdi honetan. Horretarako, eskainitako atal, beharrezkoa da legezko ordezkariak betetzen erakunde horiek zehazten diren beharkizun teknikoak aipatutako aplikazioa.

INFORMAZIO-OHARRA

Deskarga daitezkeinformazio-oharragarrantzitsua dela, prozedura eta eskaerak prestatzeko laguntzak.

APLIKAZIORAKO SARBIDEA BURUZKO INFORMAZIOA

AURA sartzeko.EGOITZA ELEKTRONIKOAerabiltzaile gisa azaldu beharko du aktiboaAutentic@. Alkateek eta gaituak automatikoki dute erabiltzaile Izateko datu-basean agertzen bada, alkate eta zinegotziak, edo erregistro integratua, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioak

Beste erabiltzaileak alta eman ahal izateko, toki-erakundearen beraren edo kudeatu behar dituzten baimenak emateko AURA, sartu behar da ziurtagiria Izateko toki entitatearen ordezkari (Ziurtagiria Juridikoa), eta jarraibideak erabili behar dira sarrera gida hau egoitza elektronikoa.

GORABEHERAK FORMULARIOA

Gertakarien aurrean, Aura dagoformularioaegoitza elektronikoan.

IRUDI INSTITUZIONALA (PUBLIZITATE-NEURRIAK)

Informazio praktikoairudi instituzionalaaipamena egiteko obrak finantzatzeko, estatuko administrazio orokorrak barruan publizitatea eta komunikazioa.