Procediments d'informació pública

Informació sobre projectes subjectes al tràmit d'informació pública.

SEPARATA EXPROPIACIONES PROYECTO EDAR PALMA II