La Secretaria d'Estat de Turisme impulsarà una ampliació de terminis per executar projectes de resiliència turística en els territoris extrapeninsulars.

19/01/2024

La Secretaria d'Estat de Turisme impulsarà una ampliació de terminis per executar projectes de resiliència turística en els territoris extrapeninsulars.

Es tracta d’una línia d'inversió específica per a la modernització i la millora de la competitivitat turística de Canàries, Illes Balears, Ceuta i Melilla.


La secretaria d’Estat de Turisme, Rosana Morillo, s’ha compromès a impulsar l’ampliació dels terminis d’execució dels projectes, amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, per a la modernització i la millora de la competitivitat turística de Canàries, Illes Balears, Ceuta i Melilla.

Aquests fons, per valor de 220 milions d’euros – 100 milions d’euros per a Canàries i les Illes Balears, i 10 milions d’euros per a Ceuta i Melilla -, s'emmarquen en la inversió 3 del component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, “Estratègies de resiliència turística per a territoris extrapeninsulars”.

Es tracta d’una línia d’ajudes específiques per donar una millor resposta a uns territoris que són fràgils i facilitar que aconsegueixin els objectius del Pla.

L’ampliació de terminis requerirà la modificació dels reials decrets RD 1118/2021, de desembre; RD 449/2022, de 14 de juny; i RD 1011/2022, de desembre, pels quals es regula la concessió directa de subvencions destinades al finançament de les estratègies de resiliència turística per a territoris extrapeninsulars.

La secretària d’Estat de Turisme ha transmès la voluntat del Govern d’Espanya de facilitar l’execució d’aquests fons a la consellera de Turisme i Treball del Govern de Canàries, Jéssica de León, en una reunió de treball mantinguda aquest matí a Tenerife. 

Morillo ha reiterat que el departament que dirigeix “està a disposició de les Comunitats Autònomes que requereixin el suport del Govern d’Espanya per aconseguir que aquest fons es materialitzin en projectes que transformen la nostra societat”.

Per la seva part, De León ha valorat positivament la trobada, i confia que es pugui millorar el període d’execució dels projectes i programes que es generen amb les línies d’ajudes vinculades al turisme, procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La titular regional de Turisme a Canàries ha assenyalat que des del Govern autonòmic han plantejat que es flexibilitzin els criteris perquè els fons arribin als seus destinataris.

Justificació de l’ampliació dels terminis d’execució

L’ampliació dels terminis d’execució d’aquests projectes requereix la modificació dels reials decrets afectats, així com dels convenis firmats entre la Secretaria d’Estat de Turisme i les comunitats autònomes que els despleguen. Les comunitats autònomes i ciutats autònomes afectades són les que han de sol·licitar formalment i de manera argumentada la necessitat que aquests terminis d'execució s'ampliïn. 

Morillo ha reiterat que el seu departament està a disposició tant del Govern de Canàries -que ja ha expressat la seva voluntat de treballar conjuntament amb la Secretaria d’Estat per materialitzar aquesta ampliació- com de la resta de territoris. “Esperem que les Illes Balears, Ceuta i Melilla ens facin arribar les seves peticions per garantir l’execució dels fons d’aquesta línia de finançament per a territoris extrapeninsulars”, ha conclòs la secretària d’Estat.

Trobada amb el president del Govern de Canàries

La secretària d’Estat de Turisme també s’ha reunit amb el president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, amb qui ha tingut l’oportunitat d’intercanviar impressions sobre les bones xifres turístiques de 2023 i les previsions per a la temporada 2024.

Enllaços relacionats:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21101

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9847

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20554