La UNESCO declara la transhumància i la tècnica del vidre bufat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

07/12/2023

La UNESCO declara la transhumància i la tècnica del vidre bufat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

Espanya liderava la candidatura internacional de la transhumància, de la qual ara en formen part 10 països europeus


La transhumància i la tècnica del vidre bufat a España són, des d’avui, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Així ho ha decidit el comitè de la UNESCO reunit aquesta setmana a Kasene (Botswana).

La candidatura internacional de la transhumància, liderada per Espanya, reconeix aquesta modalitat de pasturatge també a Albània, Andorra, Croàcia, França, Luxemburg i Romania i se suma així, al reconeixement que ja gaudia a Àustria, Grècia i Itàlia.

En concret, Espanya compta amb 125.000 kilòmetres de vies pecuàries que cobreixen tot el territori peninsular i de les illes, que posen de manifest que la transhumància és una pràctica estesa a totes les comunitats autònomes. A dia d’avui, el desplaçament estacional de ramats segueix sent un patrimoni viu que ha originat un patrimoni cultural i etnogràfic enriquit, reflectit a festes i tradicions, en la toponímia, la gastronomia i l’arquitectura relacionades amb aquesta activitat.

També les manifestacions de la tradició oral, l’artesania i les tècniques de pasturatge tradicional, així com l’ordenació de les pastures en el marc del dret consuetudinari, són elements que la cultura transhumant ajudà a transmetre en el seu pas pels diferents territoris peninsulars.

Per altra banda, la tècnica del vidre bufat a Espanya ha estat inscrita a la Llista de Manifestacions Representatives del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO com a part de la candidatura internacional compartida amb Txèquia, Finlàndia, França, Alemanya i Hongria, amb que es reconeixen els coneixements, tècniques artesanals i habilitats en la fabricació de vidre.

En concret, la tècnica del vidre bufat és un saber vinculat a la cultura espanyola, amb grans centres de producció de més de tres segles de vigència, com són el Centro Nacional del Vidrio de la Granja a Segovia o els Vidres Gordiola a Mallorca.

A més, prop de 140 tallers d’artesans i artistes per tot el territori i, de vegades, vinculats a museus, cerquen revitalitzar i donar visibilitat a produccions característiques de centres ja extingits. Es genera així una gran varietat de producció que conjuga el manteniment dels models històrics amb nous dissenys i una amplia tipologia.

Els processos de la tècnica del vidre bufat, els seus coneixements, productes, instrumental i maquinària associada , així com els espais arquitectònics presenten un conjunt de valors històrics, immaterials, tecnològics i artístics que mereixen ser conservats.

21 manifestacions de patrimoni immaterial

Amb aquestes inscripcions, Espanya suma ja vint-i-una manifestacions culturals declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

A més, compta amb quatre exemples inclosos en el Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, un instrument que reconeix les experiències notables a programes, projectes i activitats de salvaguarda de patrimoni cultural immaterial per poder transmetre-la a d’altres països.

L’any vinent s’espera que siguin avaluades per la UNESCO la candidatura ‘Cultura Sidrera Asturiana’, així com l’ampliació per a les comunitats autònomes de Madrid, Canàries i Murcia d’‘El arte de la piedra en seco’, declarada l’any 2018 Patrimoni Cultural Immaterial.

Espanya, candidata a membre del comitè de l’UNESCO

A la pròxima Assemblea General d’Estats que formen part de la UNESCO, que tindrà lloc a mitjan 2024, es decidiran els països que formaran part del comitè avaluador de les candidatures de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Espanya aspira a formar part d’aquest comitè, del qual ja fou membre de 2009 a 2013, i prendre part activa en la presa de decisions en matèria de patrimoni cultural immaterial, en la qual cosa és un país referent.

A més de l’elevat nombre de manifestacions representatives que Espanya té inscrites a la llista de la UNESCO, és un país amb una forta implicació en cuidar i conservar el seu patrimoni cultural immaterial, no només a través de la seva legislació i plans estratègics( Llei de Patrimoni Cultural Immaterial i Pla Nacional per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial), sinó també de les seves activitats de difusió i suport econòmic durant els vint anys de vigència de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.

Més informació sobre patrimoni cultural immaterial a Espanya: https://www.portalinmaterial.cultura.gob.es/portada.html