Plànol de localització de la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de Galícia

Plaza de Ourense, 11

15004 - Coruña, A

Teléfonos:

  • 981989000

Faxes:

  • 981989249