El Govern destina més de 305 milions d'euros a Catalunya per a rehabilitació residencial i habitatge social en el marc del Pla de Recuperació

El Govern destina més de 305 milions d'euros a Catalunya per a rehabilitació residencial i habitatge social en el marc del Pla de Recuperació

23/08/2022

  • Catalunya rebrà 224.504.070 euros en 2022 per a rehabilitació residencial i altres 80.815.000 euros en 2023 per a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis eficients energèticament
  • La dotació per a totes les comunitats i ciutats autònomes és d'1.889 milions d'euros i la seva distribució territorial i criteris de repartiment se sotmetran a la Conferència Sectorial d'Habitatge i Sòl per a la seva aprovació definitiva
  • Amb aquesta inversió, el Govern ha mobilitzat fins avui 3.540 milions d'euros del Pla de Recuperació per a totes les CCAA en matèria de regeneració residencial i habitatge social

23 d'agost de 2022 – El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts, a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), la distribució de 305.319.070 euros més a Catalunya per finançar actuacions de rehabilitació residencial i la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En concret, Catalunya rebrà 224.504.070 euros en 2022 procedents del Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials; i altres 80.815.000 euros en 2023 del Programa de construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

La dotació per a totes les comunitats i ciutats autònomes en matèria d'habitatge és d'1.889 milions d'euros i la seva distribució territorial i criteris de repartiment se sotmetran a la Conferència Sectorial d'Habitatge i Sòl per a la seva aprovació definitiva.

De la inversió total, 1.389 milions d'euros aniran destinats en 2022 a la rehabilitació i regeneració d'habitatges, barris i edificis residencials, mentre que els 500 milions restants es traspassaran a partir de 2023 per aixecar habitatges de lloguer social.

3.540 milions d'euros des de 2021

La distribució territorial d'aquests 1.889 milions d'euros se sumarà als 1.151 milions d'euros del Programa de rehabilitació residencial transferits per Govern a les comunitats i ciutats autònomes en 2021 i als 500 milions del Programa d'habitatge social traspassats en 2022. Tot això, segons la distribució acordada en la Conferència Sectorial d'Habitatge i Sòl del 21 de juliol de 2021.

Amb l'acord de Consell de Ministres d'aquest dimarts, el Govern mobilitza fins avui 3.540 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència perquè les comunitats i ciutats autònomes financin les actuacions encaminades a la regeneració dels entorns residencials i augment del parc d'habitatge públic, la qual cosa suposa el 89,1% dels recursos a transferir en el marc de tots dos programes d'inversió.

Així, en 2023 es podrà transferir el 100% dels fons destinats a la construcció de fins a 20.000 habitatges en lloguer social i aquest any, el 85,5% de les ajudes dirigides a rehabilitació. L'any que ve es preveu la distribució dels 430 milions d'euros restants.

En aquest punt, cal recordar que el programa de rehabilitació residencial compta amb 450 milions d'euros per finançar bonificacions fiscals a la rehabilitació d'habitatges, la qual cosa dona un total de 3.420 milions d'euros.

Un moment clau

Amb aquest nou repartiment de recursos, el nostre país s'assegura el compliment dels compromisos en l'impuls de la rehabilitació edificatoria, tant en el marc de l'Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació Energètica en el Sector de l'Edificació a Espanya (ERESEE), com del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030.

Així, juntament amb la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació *edificatoria en el context del PRTR, es reforcen les oportunitats per impulsar la rehabilitació i millora d'habitatges i edificis residencials, a través de diferents mesures i instruments que no tenen precedents quant a la quantia i intensitats d'ajuda, i que fan especialment atractives tals actuacions, la qual cosa permetrà millorar la qualitat de vida i el confort dels habitatges, assegurar la màxima qualitat dels edificis i contribuir a enfortir un sector clau de l'economia espanyola en termes d'activitat i ocupació, amb un enorme potencial de creixement.

Així mateix, en l'àmbit de l'habitatge social, l'aplicació de recursos del PRTR possibilitarà la construcció de 20.000 nous habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients, la qual cosa constitueix una oportunitat perquè les Administracions territorials ampliïn el seu parc d'habitatge social, un instrument essencial per a l'aplicació de polítiques públiques en favor del dret a un habitatge digne i adequada consagrat en la Constitució Espanyola. Tot això, en el context de la tramitació parlamentària de la primera llei estatal pel dret a l'habitatge de la nostra democràcia.