Localización

Calle Bergara, 12 (5ª planta)

08002 - Barcelona

Teléfonos:

  • 935209603

Faxes:

  • 935209688

Correo electrónico:

Información adicional:

TRÀMITS DE LA ALTA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ A CATALUNYA

Homologació i equivalència de títols:

No es realitza la informació i/o recepció de documents d’homologacions o equivalències. Per a realizar aquests procediments s’ha de demanar informació i cita al registre general.

Títols No universitaris:

Gestionats per la Generalitat de Catalunya

Pàgina web: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/homologacio_i_convalidacio

Títols Universitaris:

Ministerio de Universidades.

Pàgina web:

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=47e9656691165610VgnVCM1000001d04140aRCRD

CITA PRÈVIA:

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU

 S’informa que només atendrem les persones que sol·licitin cita prèvia pels següents procediments:

CONSULTA DE PROCEDIMENTS D’HOMOLOGACIÓ O EQUIVALÈNCIA EN CURS:

Informació sobre els procediments que ja estan iniciats, per tal de consultar l’estat actual o dubtes sobre actuacions o resolucions.

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ

Recollida de credencials d’homologació i equivalència.
Recollida de títols universitaris.

RECONEIXEMENT DE SIGNATURES – LEGALITZACIÓ

De títols universitaris i certificacions acadèmiques oficials universitàries. Per a legalitzar, com a pas previ a la posterior Postilla de la Haia que es sol·licitarà a la Gerència Territorial de Justícia.

Horario:

Servei de cita prèvia de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres