Estrangeria

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

SEU 1 Oficina d'Estrangeria a Barcelona

Informació general

Paseo Sant Joan, 189-193

08037 - Barcelona

Teléfonos:

 • 935201410

SEU 2. Oficina d'Estrangeria a Barcelona

Informació general

Calle Murcia, 42

08027 - Barcelona

Teléfonos:

 • 935201410

Horario:

Lunes a jueves de 9h a 17,30h Viernes 9h a 14h Verano (de 16 de junio a 15 de septiembre) de 9h a 14h

Tràmits

Informació sobre tràmits

Tràmits que es realitzen en altres seus de Barcelona

 • Comissaries del Cos Nacional de Policia:
  • Expedició de certificat de registre de resident comunitari
  • Tarja d'identitat d'estranger
  • Número d'identificació d'estranger per a nacionals comunitaris
 • Generalitat de Catalunya (Departament d'Empresa i Ocupació)
 • Vies d'informació a la ciutadania i a les empreses sobre autoritzacions de treball i les seves modificacions:
  • Web: www.gencat.cat/empresaiocupacio/estrangeria
  • Telèfon: 012

SEU 1. Oficina d'Estrangeria a Girona - Principal

Informació general

Avenida Jaume I, 17

17001 - Girona

Teléfonos:

 • 972069140

Enlaces de interés:

Tràmits (a l'adreça indicada, amb cita prèvia)

 • Autoritzacions inicials de residència (arrelaments i reagrupaments familiars)
 • Targetes de familiars no comunitaris

Tràmits (a l'adreça indicada, sense cita prèvia)

 • La resta

Tràmits (a la seva entrada per C/Cristóbal Grober, 12)

 • Registre i informació general
 • Renovacions autoritzacions de residència i renovacions autoritzacions de residència i treball
 • Residència llarga durada i llarga durada Unió Europea 
 • Pròrroga d'estada per estudis 

SEU 2. Oficina d'Estrangeria a Girona

Informació general

Avenida Jaume I, 17

17001 - Girona

Teléfonos:

 • 972069140

Tràmits (sense cita prèvia):

 • Autoritzacions de residència de menors -nascuts i no nascuts a Espanya- 
 • Targeta d'identifcació d'estrangers - TIE

ALTRES SEUS. Tràmits que es realitzen a altres seus de Girona

Els tràmits que es realitzen a altres seus (comissaria de policia, brigada d'estrangeria, unitat d'estrangeria i documentació, brigada d'estrangeria i fronteres...) són:

 • Expulsions i devolucions
 • Títol de viatge
 • Expedició de certificat de registre de resident comunitari
 • Targeta d'identitat d'estranger
 • Número d'identificació d'estranger
 • Inici i proposta expedients sancionadors

SEU 1. Oficina d'Estrangeria a Lleida

Informació general

Avenida Prat de la Riba, 36

25008 - Lleida

Teléfonos:

 • 973959213 Centralita/Información

Tràmits

 • Renovació de residència temporal i treball per compte aliè
 • Renovació de residència temporal i treball per compte propi 
 • Autorització i renovació de residència temporal i treball en marc de prestacions transnacionals de serveis 
 • Autorització i renovació de residència i treball per investigació 
 • Excepcions a l'autorització de treball
 • Pròrroga d'estada de curta durada
 • Renovació de residència temporal no lucrativa
 • Reagrupament familiar
 • Arrelament 
 • Altres circumstàncies excepcionals
 • Autorització de residència de llarga durada
 • Autorització de residència de llarga durada-UE
 • Autorització d'estada per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat
 • Modificació de les situacions dels estrangers a Espanya
 • Autorització i renovació de residència de menors 
 • Visat d'adopció de menors estrangers 
 • Repatriació de menors no acompanyats
 • Targeta de familiar de Ciutadans de la Unió
 • Expulsions i devolucions
 • Recursos
 • Asil i refugi

Informació sobre tràmits

 • Accessos: RENFE, autobusos
 • A la seu de la Generalitat de Catalunya, a General Britos, 3:
  • Autoritzacions per treballar. Residents
  • Autorització de treball e titulars d'estada per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques o serveis de voluntariat
  • Modificació de les situacions dels estrangers a Espanya 

 

Tràmits que es realitzen a altres seus de Lleida

Els tràmits que es realitzen a altres seus (comissaria de policia, brigada d'estrangeria, unitat d'estrangeria i documentació, brigada d'estrangeria i fronteres...) són:

 • Cèdules d'inscripció
 • Títol de viatge
 • Autoritzacions de retorn
 • Expedició de certificat de registre de resident comunitari
 • Targeta d'identitat d'estranger
 • Número d'identificació d'estranger 
 • Inici i proposta expedients sancionadors

SEU 1. Oficina d'Estrangeria de Tarragona

Informació general

Avinguda Estanislau Figueras, 59

43002 - Tarragona

Teléfonos:

 • 977999149

Faxes:

 • 977999047

Tràmits

 • Autorització i renovació de residència temporal i treball per compte aliè 
 • Autorització i renovació de residència temporal i treball per acompte propi 
 • Autorització i renovació de residència temporal i treball en marc de prestacions transnacionals de serveis 
 • Autorització i renovació de residència i treball per investigació 
 • Autoritzacions per treballar. Residents
 • Excepcions a l'autorització de treball
 • Autorització i renovació de residència temporal no lucrativa
 • Reagrupament familiar
 • Arrelament
 • Altres circumstàncies excepcionals 
 • Autorització de residència de llarga durada
 • Autorització de residència de llarga durada-UE
 • Autorització d'estada per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat 
 • Autorització de residència de menors
 • Informe sobre desplaçament temporal de menors
 • Visat d'adopció de menors estrangers 
 • Expulsions i devolucions
 • Recursos
 • Targeta de familiar de Ciutadà de la Unió

Informació sobre tràmits

 • Cita Prèvia: 977 999 172(fax) de 9h a 18h
 • Accessos: Estació Autobusos - Plaça Imperial Tàrraco, 5. Transport urbà.